Projecten

De werkgroep volgt de ontwikkelingen op de velden nauwgezet. Daarnaast krijgt de werkgroep veel reacties vanuit verenigingen. Wij zijn niet in staat om alle problemen op te lossen, maar proberen zo goed mogelijk de problemen te noteren en hieraan te werken.

De volgende problemen staan bij ons genoteerd:

  • Een slechte aansluiting van het niveau in andere districten op West1 en daarmee veel verzoeken van verenigingen uit andere districten om in een West1 competitie in te schrijven
  • de P/D regeling binnen de JO13. JO15, JO17 en JO19 A-categorie en daarmee de onmogelijkheid om het niveau van een lichting mee te nemen.
  • de belemmering voor amateur topteams om aan te sluiten in de besloten BVO competities (JO12, JO14, JO16)
  • de relatief lage inschrijvingen in de JO14 en JO16 competities
  • de belemmering voor talenten geboren aan het einde van het jaar (geboortejaar effect)
  • de belemmering voor recreanten op het laagste niveau om niet nog lager te  kunnen spelen
  • de belemmeringen voor kleine verenigingen 0 tot 2 teams per lichting om goed in te schrijven in de competities